Printeaza

 1. CONDIȚII GENERALE DE ÎNCHIRIERE

1.1 Pentru a putea închiria si conduce un autoturism, CLIENTUL trebuie sa se asigure ca soferul autovehicului are o varsta minima de 21 de ani si o vechime a permisului (national sau international) de minim 18 luni; In cazul autovehiculelor din clasa Premium, soferul autovehiculului trebuie să posede permis de conducere (național sau international) valabil de minim 24 luni. Soferul autovehiculului trebuie ca, la preluarea masinii, să prezinte in original un document de identitate, precum și permisul de conducere, valabile și emise pe numele lui.

1.2 Permisul internațional este obligatoriu pentru situația în care soferul autovehiculului deține un permis cu alta scriere decât în alfabetul latin.

1.3 Fiecare mașina închiriata se conduce in limita a 3,000 km lunar. In cazul în care se depășesc cei 3,000 km/luna, inclusi in abonament, se va percepe o taxa de 12 euro+TVA/100 km suplimentari.

 

 1. PLATA/ REZERVAREA AUTOTURISMULUI

2.1 Tarifele includ: numarul de kilometri pentru care ati optat, asigurarile, rovinieta, asistenta rutiera pe teritoriul Romaniei 24/7, service auto pentru intretinere sau interventii neprogramate (defectiuni), anvelope vara/iarna, masina la schimb pentru imobilizari in service mai mari de 24 ore, soferi aditionali, precum si serviciul dedicat MiniLease Suport Clienti cu program non-stop online si telefonic.

2.2 Tariful nu include: costul carburanților, taxe de drum (altele decât Rovinieta, inclusa în prețul închirierii), orice amenzi primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și a legislației naționale în vigoare, taxe de trecere a podurilor, taxe de staționare în aeroporturi etc. Plata acestor sume revine în sarcina CLIENTULUI. Orice amenda rezultata în timpul închirierii va imputata direct CLIENTULUI, urmand a se adauga o taxa de administrare de 30 euro + TVA, pentru fiecare actiune intreprinsa.

2.3 Plata pretului aferent transmiterii folosintei autovehiculelor se va face prin virament bancar, sau prin link de plata, in baza unei facturi proforma, in contul LOCATORULUI, inainte de preluarea autovehiculelor. Orice factura emisa are termen scadent 5 zile lucratoare de la data emiterii.

2.4 La semnarea contractului CLIENTUL va plati in contul Locatorului, cu titlu de garantie, suma agreata in Anexa 1 a contractului. Garantia va fi returnata CLIENTULUI in momentul incetarii contractului, cu conditia ca acesta din urma sa-si fi indeplinit toate obligatiile prevazute prin prezentul contract. Garantia nu este purtatoare de TVA, dobanzi sau penalitati de intarziere.

 

 1. LIVRAREA/RETURNAREA AUTOTURISMULUI:

3.1 Autoturismul se preda in locatia LOCATORULUI, sau intr-o alta locatie convenita in scris de Partile contractante (gratuit sau contra-cost).

3.2 Autoturismul închiriat va fi predat cu o copie conforma cu originalul a talonului pentru a preveni săvârșirea de infracțiuni. LOCATORUL se angajează sa pună la dispoziția oricăror instituții ale statului, la cerere, talonul în original, în cel mult 48 ore.

3.3 Autoturismul se livrează în stare bună de funcționare, curat și igienizat, fără defecțiuni și fără avarii ale caroseriei sau interiorului, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism.

3.4 CLIENTUL ia la cunoștință și verifică starea Autoturismului înaintea preluarii acestuia, iar orice fel de reclamații privind starea acestuia se vor face obligatoriu la Livrare și vor fi consemnate în secțiunea Livrare/Returnare Autoturism, la secțiunea Livrare, CLIENTUL fiind direct și integral răspunzător pentru orice daune care nu au fost menționate. Nu se acceptă reclamații/obiecțiuni ulterioare livrării cu privire la starea Autoturismului.

3.5 CLIENTUL se obligă să returneze Autoturismul împreună cu toate documentele, cheile, accesoriile și echipamentele în bună stare (în starea în care le-a preluat), la locul și data convenite în Contractul de Închiriere.

3.6 La finalul Perioadei de Inchiriere, CLIENTUL va restitui Autovehiculul la data specificata in Anexa 1, in locatia in care s-a efectuat predarea autovehiculului, sau intr-o alta locatie convenita in scris de Partile contractante (gratuit sau contra-cost). In situatia in care CLIENTUL nu accepta taxa de preluare cotata de catre Locator (daca exista), autovehiculul se va returna in locatia Locatorului.

3.7 In cazul in care, la finalul Perioadei de inchiriere, CLIENTUL nu inapoiaza la termen Autovehiculul, fiecare 24 de ore intarziere in predarea autovehiculului se vor factura cu contravaloarea chiriei pe termen scurt (1 zi) afisata pe site-ul www.wlc.ro, corespunzatoare autovehiculului respectiv.

 

 1. UTILIZAREA AUTOTURISMULUI:

4.1 CLIENTUL își asumă răspunderea totală (financiară, civilă și penală) pentru nerespectarea condițiilor stipulate în Contractul de Închiriere.

4.2 CLIENTUL se angajează să conducă Autoturismul respectând toate dispozițiile legale privind conducerea unui autoturism pe drumurile publice și accepta că Autoturismul nu va fi utilizat:

 1. a) în contravenție cu regulile de trafic, vamale, legale etc;
 2. b) pentru transportul de pasageri sau orice fel de marfă contra unei remunerații sau pentru a împinge sau a remorca orice alt vehicul, remorcă sau alt obiect;
 3. c) în timp ce șoferul Autoturismului este sub influența alcoolului, drogurilor sau oricăror alte substanțe interzise;
 4. d) în orice fel de cursă, test, concurs, în off-road, ca autoturism școală sau la activități vânătorești sau în orice activitate ilegală;
 5. e) pe drumuri semnalate ca și închise circulației publice, încărcat peste sarcina maximă admisă sau peste numărul maxim de pasageri, specificate în talonul mașinii;
 6. g) în zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apă;

4.3 Autoturismul va fi folosit exclusiv pe teritoriul României, trecerea graniței fiind posibilă doar în cazul în care Locatorul își dă acordul scris printr-un document în care se stipulează expres acest lucru, urmand a se achita o taxa cuprinsa intre 80 și 150 de EURO. În afara teritoriului României CLIENTUL nu beneficiază de asistență rutieră. Prin urmare, acest serviciu nu este inclus în costul închirierii. Costul repatrierii Autoturismului până la granița României va fi suportat integral de către CLIENT.

4.4 Autoturismul nu poate fi condus decât de semnatarul Contractului de Închiriere, sau de șoferii adiționali specificați in Anexa 1 a contractului.

4.5 CLIENTUL nu va lăsa în nici un fel de circumstanțe ușile, geamurile, portbagajul sau autoturismul deschis și nu va lăsa în nici un caz cheile mașinii în Autoturism.

4.6 În caz de defecțiune sau orice altă avarie, reparația mașinii trebuie făcută de către un service autorizat desemnat de LOCATOR, numai cu știința, acordul și în baza instrucțiunilor LOCATORULUI.

4.7 CLIENTUL nu poate sub nici o condiție să vândă, închirieze sau să garanteze cu Autoturismul.

4.8 În caz de accident/incident sau defecțiune, CLIENTUL are la dispoziție numărul de telefon pentru Asistență Tehnică NON-STOP 0219936 sau +40762135800 și se obligă a informa fără întârziere LOCATORUL, care îl va asista și îi va oferi instrucțiunile necesare.

 

 1. ASIGURARI/RESPONSABILITATI:

5.1 Autoturismul este asigurat pentru daune cauzate terților pe perioada menționată în Contractul de Închiriere. Prin semnarea Contractului de Închiriere, CLIENTUL accepta termenii și condițiile de asigurare cu fransiza prin care se reduce, indiferent de partea culpabila, pentru producerea evenimentului asigurat, responsabilitatea financiara a acestuia la o suma minima obligatorie pentru furtul sau avarierea Autoturismului închiriat.

5.2 CLIENTUL va suporta in cazul producerii de daune contravaloarea fransizei, utilizand garantia stabilita in Anexa 1 a Contractului de Inchiriere, urmand ca garantia sa fie readusa la valoarea initiala prin emiterea unei noi facturi pentru valoarea utilizata.

5.3 CLIENTUL va suporta toate cheltuielile si daunele legate de intretinerea defectuoasa a bunurilor, reparatii executate fara notificarea LOCATORULUI si din cauza carora LOCATORUL nu poate incasa contravaloarea politei de asigurare.    

5.4 Asigurarea personală a CLIENTULUI, a pasagerilor, a bagajelor sau a oricăror bunuri nu face obiectul Contractului de Închiriere și nici nu este acoperita de asigurarea Autoturismului.

5.5 În cazul în care, ca urmare a utilizării Autoturismului, se ridică pretenții față de LOCATOR, CLIENTUL îl va exonera pe LOCATOR de orice răspundere. LOCATORUL nu este răspunzător pentru nici un fel de prejudicii sau pierderi ale CLIENTULUI și de nici un fel de prejudicii sau daune produse din culpa CLIENTULUI.

5.6 În caz de accident, furt total sau parțial ori distrugere a Autoturismului din vina CLIENTULUI (exclusiva sau comuna), fapta confirmata de către autoritățile abilitate, CLIENTUL răspunde cu suma reținuta cu titlu de Garanție, cu excepția cazurilor în care daunele provocate în caz de accident, furt total sau parțial ori distrugere nu sunt acoperite de polițele de asigurare, fiind expres excluse și menționate ca atare în cuprinsul Contractului de Închiriere. In aceasta ultima situatie CLIENTUL este raspunzator pentru intreaga valoare a daunei.

5.7 CLIENTUL este pe deplin responsabil și trebuie să plătească toate daunele, costurile și/sau pierderile dacă șoferul se află sub influența alcoolului sau al drogurilor, dacă nu s-a respectat oricare din condițiile prezentului Contract, precum și în cazul în care nu prezintă documentele necesare eliberate de Poliție (în caz de furt, accident sau orice alt incident).

5.8 În caz de infracțiune, CLIENTUL este responsabil civil, penal și financiar. În caz de furt, dacă CLIENTUL nu predă cheile Autoturismului, precum și dovada furtului (procesul-verbal) eliberat de Poliție, CLIENTUL este responsabil în totalitate: financiar, civil și penal, toate asigurările pierzându-și  valabilitatea în aceasta situație.

 

 1. GARANTIA:

6.1 La întocmirea Contractului de Închiriere, CLIENTUL este de acord cu blocarea unei Garanții, asa cum este stabilita in Anexa 1 a Contractului de Inchiriere

6.2 Suma blocată cu titlu de Garanție se stabilește în funcție de clasa (categoria) autovehiculului rezervat, evidențiată în Confirmarea de Rezervare și în Contractul de Închiriere, CLIENTUL cunoscând valoarea  Garanției anterior încheierii Contractului de Închiriere.

6.3 Garanția îi va fi returnată integral CLIENTULUI, dacă:

 1. a) Autoturismul este returnat fără avarii, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism, la secțiunea Livrare;
 2. b) In caz de avarii/daune ale Autoturismului cauzate de către terți, CLIENTUL prezintă toate documentele necesare conform situației respective și care atestă nevinovăția lui (în Cap.4 al Contractului de Închiriere, sunt evidențiate documentele necesare);
 3. c) Autoturismul nu este returnat excesiv de murdar;
 4. d) Autoturismul a fost returnat cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrată, evidențiată în Contractul de Închiriere sau în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism;
 5. e) Accesoriile (ex. GPS, scaun copil, lanțuri de zăpada, etc) predate împreună cu Autoturismul în momentul livrării, să fie returnate fără avarii sau defecte, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism la secțiunea Livrare;

6.4 Întreaga sumă reprezentând Garanția sau o parte din aceasta nu va fi returnată în cazul în care:

 1. a) Autoturismul prezintă defecțiuni sau avarii, zgârieturi sau deteriorări ale vopselei, caroseriei sau interiorului (tapițerie, bord etc.), jante îndoite, fisurate, cauciucuri defecte sau orice alte avarii și defecte, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism, la secțiunea Livrare. Cuantificarea daunelor se va realiza prin raportare la un service autorizat RAR, iar firma de închirieri auto are obligația de a pune la dispoziția CLIENTULUI, în format electronic, prin e-mail, la adresa menționata în cuprinsul prezentului Contract, un extras al raportului, anterior momentului încasării sumei din garanție. CLIENTUL declara ca este de acord cu aceasta metoda imparțiala de cuantificare a daunelor.
 2. b) CLIENTUL nu returnează cheile, actele și orice alte accesorii primite odată cu Autoturismul la preluarea acestuia;
 3. c) Returnarea Autoturismului nu se face la ora și locul stabilit între părți (excepție face cazul când CLIENTUL înștiințează LOCATORUL și LOCATORUL își dă acordul scris asupra modificării datei și locului returnării Autoturismului);
 4. d) În momentul returnării Autoturismului, starea tehnică a acestuia nu corespunde cu cea din momentul preluării de către CLIENT, considerand o utilizare normala a autoturismului, sau dacă cutia de viteze sau motorul prezintă avarii datorită utilizării neadecvate fie vizibile și recunoscute de CLIENT, fie constatate prin evaluarea în service autorizat, în cel mult 7 zile calendaristice de la momentul returnării Autoturismul. CLIENTUL are dreptul de a fi informat prin e-mail, la adresa de e-mail furnizata în cuprinsul prezentului Contract, despre momentul și locul efectuării evaluării, avand dreptul sa participe la aceasta;
 5. e) CLIENTUL nu a respectat condițiile mai sus prezentate, sau alte obligații ce îi revin prin semnarea Contractului de Închiriere, în urma cărora s-au produs prejudicii Autoturismului;
 6. f) In cazul în care autoturismul închiriat este returnat cu daune, altele decât cele evidențiate în Fisa de Livrare/Returnare Auto, în secțiunea Livrare, CLIENTUL are obligația sa prezinte la returnarea autoturismului Procesul-Verbal Constatator, Anexa 2 (pentru compania de asigurări), precum și Autorizația de Reparație (toate cu semnătura ofițerului de Poliție și ștampila secției de Poliție). In caz contrar, avaria va fi facturata integral catre CLIENT.

 

 1. ACCIDENTE/INCIDENTE, AVARII SAU FURT:

7.1 În caz de accident/incident sau furt/tentativă de furt dovedită printr-un Document Oficial eliberat de organele abilitate, CLIENTUL are următoarele obligații:

 1. a) să nu abandoneze Autoturismul și să respecte legislația privind părăsirea locului accidentului;
 2. b) să ia toate măsurile posibile pentru limitarea pagubelor produse;
 3. c) să informeze fără întârziere Poliția, de pe raza localității în care s-a produs accidentul/ incidentul, în vederea constatării accidentului / incidentului și întocmirii formelor legale;
 4. d) să anunțe LOCATORUL despre producerea oricărui accident/incident, incendiu, furt sau tentativă de furt, chiar dacă paguba este numai parțială, la numărul de asistentă NON-STOP +40.762.135.800, în maxim 12 ore de la producerea accidentului/incidentului;
 5. e) să obțină de la Poliție Procesul-Verbal Constatator, Anexa 2 (pentru compania de asigurări) și Autorizația de Reparație (toate cu semnătura ofițerului de Poliție și ștampila secției de Poliție).
 6. f) să predea LOCATORULUI cheile mașinii, precum și actele enumerate la punctul e);
 7. g) să predea LOCATORULUI, la returnarea Autoturismului, Declarația de accident/incident (aflată în torpedoul Autoturismului) completată conform realității privind împrejurările în care s-a produs incidentul/accidentul cu Autoturismul închiriat.

 

 1. TAXE/PENALIZARI:

8.1 In cazul in care, la finalul Perioadei de inchiriere, CLIENTUL nu inapoiaza la termen Autovehiculul, fiecare 24 de ore intarziere in predarea autovehiculului se vor factura cu contravaloarea chiriei pe termen scurt (1 zi) afisata pe site-ul www.wlc.ro, corespunzatoare autovehiculului respectiv.

8.2 Prețul de închiriere și, de asemenea, Garanția sunt comunicate CLIENTULUI în Contractul de Închiriere și vor fi plătite în avans la Livrarea Autoturismului. Garanția perceputa la momentul închirierii nu poate, sub nici o forma, să fie folosită ca plata pentru prelungirea perioadei de închiriere. Dacă CLIENTUL dorește să prelungească perioada de închiriere, trebuie să obțină în avans aprobarea scrisă a LOCATORULUI și să plătească în avans orice prelungire a Contractului de Închiriere. În cazul în care CLIENTUL nu achită factura la data emiterii, acesta va achita penalități de 1.0% din valoarea facturii, incepand cu prima zi ulterioara  scadentei, calculate la valoarea sumei neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

8.3 Dacă Autoturismul se returnează înainte de expirarea perioadei de închiriere, garantia nu se returnează.

8.4 Taxele de parcare, taxele speciale de drum, amenzile sau orice alte taxe sunt suportate în totalitate de către CLIENT.

8.5 Combustibilul nu este inclus în prețul de închiriere. CLIENTUL va returna Autoturismul cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrat, evidențiată în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism (Anexa 2). In caz contrar va achita contravaloarea combustibilului lipsa plus o taxa fixă de administrare în valoare de 30 euro+TVA.

8.6 Returnarea Autoturismului în stare excesiv de murdară se taxează cu 40 euro+TVA. Noțiunea excesiv de murdar reprezintă situația în care Autoturismul necesită curățirea în detaliu a interiorului acestuia, adică mai mult decât procedura obișnuită de spălare. Exemple: tapițerie pătată, urme de noroi pe bord, scaune sau banchetă, resturi perisabile lăsate prin Autoturism, altundeva decât într-o pungă menajeră, etc. De-asemenea, la exterior, în cazul în care mașina nu poate fi inspectata pentru depistarea eventualelor daune / zgârieturi, se va percepe o taxa de spălare în valoare de 10 euro+TVA.

8.7 FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS în toate autoturismele închiriate. În cazul în care Autoturismul este returnat cu dovezi că s-a fumat în interiorul acestuia, CLIENTUL va achita o penalizare în valoare de 100 Euro+TVA către LOCATOR. În cazul în care autoturismul a luat foc, sau prezintă arsuri chiar și parțiale în interior din cauza fumatului, CLIENTUL este RESPONSABIL în totalitate pentru pagubele produse. CLIENTUL va achita toate pagubele produse autoturismului, evidențiate în devizul de reparație eliberat de un service autorizat RAR precum si taxa de administrare (reprezentând costurile administrative precum resursa umana, timp, combustibil, taxe etc pentru gestionarea și rezolvarea cazului), in valoare de 30 euro+TVA, precum și perioada de imobilizare. Asigurările autoturismului NU ACOPERĂ daunele provocate din cauza fumatului!

8.8 Alte taxe sau penalități: Pierderea cheii = 150 euro; Pierderea accesoriilor = 100 euro; Refuzul de a completa Declarația de accident/incident = 150 Euro. In cazul în care autoturismul nu este returnat în data și locația stabilită în Contractul de Închiriere, CLIENTUL va suporta în totalitate costurile de recuperare a Autoturismului. La costurile de recuperare se va adaugă o taxă în valoare de 150 euro. Toate taxele si penalitatile sunt purtatoare de TVA.

8.9 In cazurile de incetare a Contractului la termen, sau inainte de termen, CLIENTUL are obligatia sa achite toate sumele datorate catre LOCATOR atat cele pana la data incetarii contractului, precum si a sumelor datorate dupa incetarea contractului, dar dobandite pe perioada derularii acestuia, precum dar fara a se limita la penalități, taxe, daune produse Autoturismului, lipsă de combustibil, amenzi, precum si perioada cât Autoturismul este imobilizat în service din cauza daunelor produse din vina CLIENTULUI (se calculează numărul de zile imobilizate înmulțit cu tariful zilnic afisat pe www.wlc.ro pentru autoturismul respectiv). La sumele anterioare se adauga o taxă fixă de administrare în valoare de 30 euro (reprezentând costuri administrative precum resursa umana, timp, combustibil, taxe, etc pentru gestionarea și rezolvarea cazului). Toate penalitatile sunt purtatoare de TVA.

 

 1. JURISDICTIE/VALIDITATE:

9.1 Orice litigiu ce apare în derularea Contractului de Închiriere și care nu va putea fi soluționat pe cale amiabila, va fi soluționat de către instantele competente.

9.2 CLIENTUL este de acord că acest Contract de Închiriere este guvernat de legile în vigoare din România și orice acțiune juridică se va desfășura în România. CLIENTUL este de acord că orice adăugiri sau modificări aduse acestor teren și condiții sunt nule și fără validitate dacă nu sunt convenite în scris și semnate de ambele părți.

 

 1. FORȚA MAJORĂ

10.1 Cazurile de forță majoră se notifică de Partea afectată celeilalte Părți în termen de 3 zile lucrătoare de la data producerii lor. Sunt considerate cazuri de forță majoră acele evenimente imprevizibile și insurmontabile, independente de culpa Părții care le invocă, și care fac obligațiile acestei Părți imposibil de executat, precum : calamitățile naturale, starea de război, revoluțiile, embargoul, actele puterii publice, etc. Dovada cazului de forță majoră se face cu certificatul de forță majoră eliberat de către organele abilitate.

10.2 Dacă forța majoră durează mai mult de 20 de zile lucrătoare, oricare dintre Părți are dreptul de a cere încetarea Contractului fără ca cealaltă parte să se poată opune, renunțându-se la executarea Contractului de Închiriere în continuare. În acest caz nici una dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri, dar are obligația de a-și îndeplini toate obligațiile până la data producerii cazului de forță majoră.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 LOCATORUL va prelucra datele cu caracter personal puse la dispoziție de CLIENT înainte de, sau pe parcursul derulării contractului de închiriere, în conformitate cu legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

11.2. Categoriile de date pe care LOCATORUL le prelucrează în legătura cu CLIENTUL difera în funcție de etapa derulării contractului de închiriere, însa acestea vor include: informații de contact (nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr telefon), informații de identificare (carte de identitate, pașaport, naționalitate, data nașterii, permis de conducere), informații privind contul bancar, cardul de credit / de debit deținute.

11.3 Vom prelucra aceste date cu caracter personal transmise de CLIENT în calitate de operator, în scopul încheierii și derulării Contractului, a facturării serviciilor oferite de locator și a plații acestora dar și pentru soluționarea cererilor, reclamațiilor sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale locatarului. Mai multe detalii privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal puse la dispoziție de CLIENT, a scopurilor aplicabile și a temeiurilor legale pot fi găsite în Politica noastră de Confidențialitate disponibila pe website-ul nostru

11.4 In calitate de operator, vom lua toate măsurile tehnice de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal puse la dispoziție de CLIENT împotriva accesului neautorizat, distrugerii sau pierderii. Menționam însa ca aceste date vor fi puse la dispoziția autorităților publice competente, atunci când acest lucru va fi obligatoriu conform legii.

11.5 CLIENTUL va avea obligația de a se asigura ca datele cu caracter personal transmise sunt corecte, actualizate și sunt limitate strict la ceea ce i-a fost solicitat de LOCATOR în vederea încheierii și derulării Contractului.

11.6 CLIENTUL beneficiază de dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, de intervenție asupra datelor pentru rectificarea sau completarea acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, în anumite situații, CLIENTUL are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și sa solicite ștergerea lor, sau de a solicita restricționarea prelucrărilor. Pentru mai multe detalii privind aceste drepturi dar și modalitatea lor de exercitate, va rugam consultați Politica noastră de Confidențialitate disponibila pe website-ul nostru.